PRISER

Priserne gælder ab lager i DKK ekskl. moms, forsendelse og eventuelle afgifter.

S-E-T forbeholder sig ret til ændringer af priser og rabatter uden forudgående varsel.

 

BETALINGSBETINGELSER

De normale betalingsbetingelser er 14 dage netto.

Gældende betalingsbetingelser vil altid fremgå af den herfra fremsendte faktura. Ved for sen betaling forbeholder S-E-T sig ret til at beregne morarente på 2,5 % per påbegyndt måned, fremtidige leveringer vil eventuelt blive fremsendt efter forudbetaling.

 

ORDRER

Ordrer modtaget inden kl. 14:30 (fredag inden 13:30) vil normalt blive afsendt samme dag. Hvis ikke varen er på lager, fremsendes ordrebekræftelse med forventet leveringstid.

Ordre under kr. 500,00 netto tillægges ekspeditionsgebyr på kr. 50,00.

 

RETURNERING

Returnering af varer accepteres kun mod angivelse af returordrenummer tildelt af S-E-T. For varer, der returneres uden brugsanvisning, original emballage eller på anden måde end leveret, beregnes et gebyr på minimum 15 % af varens værdi.

Varer, der er fejlbestilt, vil kun blive ombyttet eller krediteret ifølge aftale med S-E-T mod et gebyr på minimum 10 %, medmindre andet er aftalt, dog minimum kr. 150,00. Ved enhver returnering af varer skal fakturakopi medfølge.

 

RETURNERING FOR GARANTIREPARATION

Indsendelse af varer til garantireparation, kan ske efter aftale med S-E-T.

Ved indsendelse skal der vedlægges kopi af faktura som dokumentation for garantien, samt udførlig fejlbeskrivelse og navn på kontaktperson.

Ellers vil udstyret blive repareret på almindelig timebetaling efter aftale med kunden.

Afgørelsen om reklamationen er under garanti, afgøres af S-E-T's teknikker, efter undersøgelse af udstyret.

 

ANSVAR

I det omfang S-E-T er ansvarlig over for køber, er S-E-T’s ansvar begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttede udstyr og indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, installationsomkostninger med videre.

S-E-T påtager sig intet ansvar som følge af købers retsforhold over for tredjemand.

 

REKLAMATION

Indsigelser i anledning af mangler, der kan konstateres ved undersøgelse i forbindelse med modtagelse af leverancen, herunder kvantitative afvigelser fra det bestilte eller fra angivelser i følgeseddel eller faktura skal ske skriftligt inden 8 dage fra modtagelsen af leverancen.

Reklameres der ikke rettidigt, er køber afskåret fra at gøre mangelindsigelser gældende.

S-E-T yder 24 måneders reklamationsret fra fakturadato. Reklamationsretten dækker fabrikations- eller materialefejl. Konstateres en fabrikations- eller materialefejl efter periodens udløb kan S-E-T ikke gøres ansvarlig for denne.

Reklamationsretten bortfalder, hvis fejlen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af uautoriseret reparation eller brug. Reklamationsretten omfatter ikke rensning af apparater samt almindelig slitage.

Såfremt varen eller dele deraf viser sig at være mangelfuld, og S-E-T kan lastes herfor, er S-E-T forpligtet til at tage den pågældende vare retur til kreditering til fuld pris, hvis ikke manglen kan afhjælpes eller varen ombyttes inden for rimelig tid.

Såfremt S-E-T tilbyder en sådan afhjælpning af manglen eller ombytning, er køber ikke berettiget til at hæve købet. Reklamationsretten er at regne fra fakturadatoen, selvom en vare er blevet repareret.


Køber betaler selv fragt ved forsendelse af en vare til reparation.

I tilfælde af fejl ved varen, som henhører under reklamationsretten, tilbagesender S-E-T vederlagsfrit varen. Såfremt en vare, der returneres som reparation, intet fejler, vil køber blive debiteret et grundgebyr på kr. 240,00 + forsendelsesomkostninger.

 

FORBEHOLD

Der tages forbehold for trykfejl på hjemmeside, i kataloger, prislister og tilbud m.v.

S-E-T forbeholder sig ret til ændringer af produkter og produktspecifikationer uden forudgående varsel.

 

FORSENDELSE

Medmindre andet er aftalt, fremsendes ordre på under 30 kg. som pakke og over 30 kg. på palle, for købers regning.